روز اول زمستون فردا ست
                               زردی روی پاییز پابرجاست
                               همه جا پر شادی و شوره
                                آخه مامان گفت که شب یلدا ست
                               
                                می رسه امشب از راهای دور                                
                                با سوز برف و یخ ننه سرما
                                 گرچه میکنه یخبندون هرجا
                                 اما وای میسه پشت در ما
                               
                                شعله شادی توی خونمون
                                 جایی برا سرما نمی ذاره
                                 هر جا محبت و خوبی باشه
                                 زمستونم که باشه بهاره

                                  مامان و بابا لبخند می زنن
                                  امشب اونا با ما مهربونن
                                  امشب شب دوستی و خوشی یه
                                  اینو همه ی دنیا می دونن

                                 ما کوچولوها عزیز دلیم
                                قدر ماها رو باید بدونید
                               شکر خدا که ما اینجا هستیم
                                تا شما با ما شادی بکنید

                               مادربزرگا پدربزرگا
                              دوستتون داریم قد یه دنیا
                              همیشه انشاا... که بمونه
                               سایه شما بر سرماها

                               خدا امشب رو به ما داده که
                               مهربون باشیم و همراه هم
                               در رو  ببندیم و ایمن بشیم
                               در گرمای عشق از سرمای غم


                                                                       شعر از م.رستگاری